Апелативен съд спря делото за Безистена

 

Bezisten

Бургаски апелативен съд спря делото за собствеността на Безистена, след като то вече беше приключено и излязло за решаване. Делото е спряно по искане на Мюсюлманско вероизповедание, което оспорва собствеността на община Ямбол върху култовата историческа сграда до приключване на съдебно производство в Софийски апелативен съд, с което се оспорва кой е правоприемника на мюсюлманските вероизповедни общини, сред които е и Ямболската.
Самото заседание в Софийски апелативен съд е насрочено за 13 юни, но дори и съдът да се произнесе максимално бързо, решението му може да се обжалва и пред Касационен съд, така че изходът е далеч във времето.
Адвокатът на община Ямбол Гочо Димов е подал жалба срещу спирането на делото, защото според съдебните процесуални правила, за да се спре едно дело, след като е излязло за решаване, то трябва първо да се възобнови, което не е направено. Той оспорва и по същество спирането, защото според него няма връзка между спора за собствеността на сградата, за която няма никакви представени доказателства, че е принадлежала някога на мюсюлманската вероизповедна община в Ямбол, и това кой е правоприемник на тази община, но съдът не само не се е съобразил в възражението му, но е оставил и без движение жалбата му.
Припомняме, че по този съдебен казус Ямболски окръжен съд отхвърли като неоснователно искането на Главно мюфтийство да му върне собствеността на Безистена заедно със земята под сградата и предявения иск за неоснователно обогатяване от този имот в размер на 120 000 лв. и лихвите. По делото не бяха представени никакви документи и доказателства в подкрепа на тезата, че Безистена някога е бил вакъфски имот и е владян от местната вероизповедна община, за да може сега Мюфтийството да претендира за връщане на сградата. В действителност Мюсюлманско вероизповед

ание не разполага с никакви доказателства. Защитата на община Ямбол представи документ, че през 1933-34 г. Безистена не е фигурирал сред 17-те имота, които са били на местната вероизповедна община. Искът на Мюфтийството е несъстоятелен и заради това, че той е предявен по Закона за вероизповеданията, според който могат да им бъдат възстановени имоти, незаконно отнети след 9 септември 1944 г., а случаят с Безистена не е такъв. Много преди тази дата общината е владяла имота и за това има решения на Градския съвет още от 1924 г.
Не е ясно изобщо кога ще приключи тази съдебна сага, защото освен чакането на изхода от делото в Софийски апелативен съд, ако то завърши в полза на Главно мюфтийство, делото ще стигне и до третата съдебна инстанция – Върховен касационен съд.

Диана Иванова

About the Author :