Антоанета Иванова, учител по информатика: Учените в ЦЕРН провокират учителите да приближат учениците до модерната наука

Антоанета Иванова е учител по математика, физика и информатика от 2003 г. Последните 5 години работи в ОУ „Д-р Петър Берон” – Ямбол, като три години поред успява да класира ученици за участие в Националната олимпиада по информационни технологии. През миналата година тя взе участие в Националната учителска програма за педагози по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка в ЦЕРН – Женева. Притежава III професионално-квалификационна степен.

През 2013 г. става носител на почетно отличие „Неофит Рилски“ за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.

Родена е на 3 август 1978 г. в Ямбол. Омъжена с две деца.

–          Как успяхте да станете част от тази програма?

–          Министерство на образованието и науката отправи покана за подбор  за участие в Национална учителска програма, предназначена за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на  преподаватели по учебните предмети информатика и информационни технологии от  общообразователната подготовка, която се проведе в ЦЕРН – Женева  на български език. Оказа се, че съм първа резерва, но имах късмета да бъда включена и аз.

IMG_20151008_153621Какви бяха критериите за класиране?

– Критериите, по които ни оценяваха, бяха участие в училищни, общински, регионални, национални и  международни програми, в  научно‐практически разработки  или научни изследвания по  теми от образователната сфера; участие в квалификационни  форми; участие на ученици, обучавани в състезания; награди на учителя; придобита професионално‐квалификационна степен и владеене на чужд език.

Каква е целта на образователната програма на ЦЕРН?

– Целта на програмата е да вдъхнови нас учителите да предизвикаме интерес към модерната наука и обучение у учениците, като им обясним какво сме видели и преживели в най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици и им помогнам да  мислят различно. Идеята е чрез видяното да мотивираме учениците за по-задълбочено изучаване на физиката, информатиката и инженерните дисциплини, като им обясним какво приложение намират в науката. Обучението има за цел и подпомагане на творческото разбиране и претворяване на света.

Чрез това обучение учените искат да възпитат вкус и стремеж за разкриване на неизвестното и усет към откривателството. Те ни провокираха да мотивираме учениците да учат физика, информатика и технически дисциплини в университетите и да избират професията на изследователи.  Успяха да ни внушат, че ние като преподаватели подготвяме бъдещото поколение физици и инженери – изследователи и учители и модерни предприемачи – иноватори.

20151006_162036–          Какво включваше програмата?

–          Програмата беше 7 дни и включваше 80 учебни часа лекции, упражнения, визити, лабораторни и практически занимания. В рамките на курса посетихме експеримента ATLAS, тестовата установка на магнитите за големия адронен ускорител (LHC) които работят при температури до –271°C, Idea Squear, контролния център на ускорителя, AMS експеримента, компютърния център на ЦЕРН и експеримента CMS. Влязохме на 100 метра под земята, в каверната на CMS, където са залите с апаратура и се запознахме с оборудването и различните електронни системи, някои от които са проектирани и създадени от български специалисти. Едно от най-интересните неща, които преживяхме беше посешението на S’Cool Lab – лабораторията, в която ученици от всички краища на света могат да провеждат експерименти с помощта на високо технологично оборудване.

Имахме възможност и сами да направим камерата на Уилсън и с нейна помощ да наблюдаваме алфа и бета частици и следите, който те оставят, преминавайки през нея. Изследвахме и свойства на рентгеновите лъчи и се запознахме с приложението им в медицината. Квалификационният курс ни даде възможност, не само да се докоснем до магията на ЦЕРН, но и да се превърнем в своеобразни посланици.

12033062_1093937280617683_5387097800631820482_n–          Какво научихте за ЦЕРН?

–          ЦЕРН е най- големият научно-изследователски център в света. Организацията е разположена на границата между Франция и Швейцария, западно от Женева. Основана е на 29.09.1954 година от представители на 12 европейски държави. Днес в ЦЕРН членуват 21 държави.

–          Какво най-много ви впечатли?

–          Всеотдайната работа на учените, работещи там, жаждата им за нови изследвания! Другото е добрата организация между отделните отдели в ЦЕРН – синхронната работа помежду им.

–          След като посетихте ЦЕРН какво е мнението ви за всички страхове, които се насаждат за експериментите, извършвани там?

–          Опасенията са неоснователни. Макар и Големият адронен колайдер да е най-мощния ускорител в света, в който снопове от частици с най-високи енергийни нива се сблъскват, не крие опасност. Той е с дължина от 27 км., а над него на повърхността се намират населени места. От 2006 г. е изграден  единен център за управление на всички ускорители. Всяка секунда се следят параметрите от стотици хора. Ако има и най-малка опасност, детекторите веднага реагират и параметрите се настройват да работят в норма.

–          Как ще популяризирате видяното в ЦЕРН?

–          Разках на ученици и колеги за видяното и наученото, също така изработваме сайт с двама ученици от 6 клас, с които ще участваме в националната олимпиада по информационни технологии и ще бъде качен в Интернет на адрес: microcosmos.bgschool.bg!

Въпросите зададе: Диана Иванова

About the Author :