Антикризисни мерки за заетост

Чрез мярката „Заетост за теб“ се подпомагат работодатели да разкриват нови работни места и да назначават безработни за период до 6 месеца, като се покрива минималната работна заплата и осигуровките към нея. По проекта, стартирал през юли 2020 г., ще се приемат заявки до изчерпване на финансовия ресурс. През юли 2021 г. по действащите договори в област Ямбол работят 456 лица.

Мярката „60/40” – до 15.06.2021 г.  работодателите имаха възможност да кандидатстват за получаване на средства за запазване заетостта на работниците и служителите си в периода юни и юли 2021 г. До края на юли в региона на ДРСЗ Бургас са одобрени 334 заявления за 15075 лица, от тях за област Ямбол са 19 заявления за 234 работници.

От 07.07.2021 г. Агенцията по заетостта обяви старта на приема на заявления по новия дизайн на мярката за запазване на заетостта през юни и юли 2021 г. – по реда на ПМС 151/2020 г., изменено с ПМС 213/01.07.2021 г. Регламентираната подкрепа за новия етап вече ще се определя на база осигурителния доход на работниците и служителите за месец април 2021 г. Тя се запазва в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който се предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 г. Финансова подкрепа в размер на 50% се предоставя за запазване на заетостта на работещите в предприятия, чиито приходи от продажби през сравняваните периоди са намалели с не по-малко от 30 на сто. За учредените след 1 юни 2019 г. спадът на приходите за месеца, за който кандидатстват, ще се определя спрямо средномесечните приходи за 2020 г.

About the Author :

Leave a reply