Анонимен инициативен комитет от граждани с призив към кмета

ДО:

Г-Н РЕВАНСКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ПРИЗИВ

Сега  е трудно  на всички. Но ще се приборим и с това.  Трябва да мислим и за бъдещето си, да мислим за младите хора на града ни. Трябва да търсим, с какво и как можем да ги задържим в Ямбол. Убедени сме, че един бърз и хубав Ремонт на Младежкият културен център “Георги Братанов“ би било една прекрасна крачка в тази насока. Да го ремонтираме и обзаведем така,че той да превликателен център за подрастващите и младите хора.

Знаем,че всичко “хубаво“ става с пари, с много пари.

Уважаеми г-н Ревански, на цялата Ямболска общественост е ясно, че един обект заченат с корупционни и лобистки цели на бившият Ямболски “дирибей и кмет г-н Славов, не може да приключи коректно, законово и професионално. Става въпрос за обект: “Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и Реконструкция на Главен Колектор IX – гр. Ямбол“.

Съгласно сключеният Договор за изпълнение на обекта, Срока за изпълнение на всички СМР и провеждане на единични проби на доставеното и монтирано оборудване предмет на договора е  300 календарни дни от получаването на Възлагателното писмо до съставянето на Констативните Актове  за установяване на готовността за предаване на строежите (Образец 15 от Наредба № 3). Макар,че “дерибеите хитреци“ при подписан Договор на 05.12.2018 г. подписват Възлагателното писмо много по късно и така “хитричко подкрепят“ Изпълнителите, а града ,хората кучетата ги яли.

Но независимо от всичко, тези 300 дни бързо отминават и към момента Пречиствателната Станция и Колектора не са на нивото ,което идисква Договора.

Уважаеми г-н Ревански, започнахте ли удръжките,защото  неустойката по Договор е 0,05 процента  върху стойността на Договора за всеки ден забава, като санкцията се ограничава до 40 процента от стойността на Договора, който е в размер на 28 886 449,17 лева.

Г-н Ревански,тъй като прогнозираме,че доста парички ще съберете от неустойката, НАШИЯТ ПРИЗИВ Е ТЕЗИ ПАРИ ДА ОТИДАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА МЛАДЕЖКИЯТ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР.

Г-н Ревански,всичко е във ваши ръце и внимавайте да не Ви “тикнат“ в ръцете на прокуратурата.

Инициативен комитет

от Ямболии

Б. р. Призивът пристигна на редакционната поща на вестника на 17 март в 16,46 часа от видимо създаден за целта имейл и с вероятно измислено име. Публикуваме го, защото касае важен за града проблем с проекта за водния цикъл, но искаме да изразим журналистическата си позиция, че подаден по този анонимен начин призивът олеква и няма нужната тежест. Добре би било гражданите да застанат с имената си зад подобни твърдения, а не да се крият зад инициативен комитет и общото понятие ямболлии. Не сме коригирали и правописа на авторите.

About the Author :

1 Comment to “Анонимен инициативен комитет от граждани с призив към кмета”
  • Георги
    March 18, 2020 - Reply

    “Анонимен инициативен комитет..” – браво.. Ако не знаете български език, “анонимен сигнал” е синоним на думичката “ДОНОС”. Ако сте толкова загрижени, а не целите някакви облаги, реваншизъм и т.н., ако имахте достойнство щяхте да напишете имената си. Но уви сте СТАХЛИВЦИ. Доколкото разбирам от този пасквил, новото ръководство на Ямбол е впрегнало слугинажа си да дезинформира!!!! А става и ясно, че това е медийната подготовка ГОТОВИТЕ и ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ – за Младежкия дом, Музея на бойната слава (има само 2 в България – единият е в Ямбол), Галерията ит.н. ДА БЪДАТ ЗАНУЛЕНИ. Така, че питам Ревански какво става с ТЕЗИ ПРОЕКТИ, закривате ли ги??!!!! ЩЕ ОТГОВАРЯТЕ ПРЕД ямболлии г-н кмете. Помислете, че когато мине еуфорията и нимба падне от главата ви, всички, които ти дават акъли ще се изпокрият. Отговорен за всички безобразия, които се вихрят в момента (а по-нататък ще бъдат още по-безумни) ще сте ВИЕ и само ВИЕ.

Leave a reply