Анкетьори ни питат за компютри и интернет

ТСБИзследването „Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата” се провежда във всички държави членки на Европейския съюз чрез общ хармонизиран въпросник, което ще позволи получената информация да бъде международно съпоставима на общоевропейско ниво.

Изчерпателните и откровени отговори на домакинствата и лицата ще допринесат за постигането на по-пълна и ясна картина за разпространението и използването на информационно-комуникациониите технологии в страната.

В периода 1 април – 15 май 2015 г. анкетьори от Териториалното статистическо бюро – Ямбол, ще посетят населени места на територията на областта и ще анкетират определени домакинства, които са избрани на случаен принцип.

По общини, населените места, в които ще бъдат анкетирани домакинства са следните:

Община Ямбол – град Ямбол;

Община Тунджа – селата Ботево, Кукорево и Сламино;

Община Елхово – гр. Елхово и с. Изгрев;

Община Стралджа – гр. Стралджа.

Всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториалното статистическо бюро – Ямбол.

Съгласно Закона за статистиката получените при анкетирането данни представляват служебна тайна и могат да се използват само за статистически цели.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ)“ може да се намери на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Информационно общество/.

About the Author :