Анита Велева встъпи в длъжност младши съдия в Окръжен съд – Ямбол

 

Ямбол, 31.08.2021 г.

Доктор по наказателно право Анита Велева встъпи в длъжност младши съдия в Окръжен съд – Ямбол. Тя е назначена на 30.08.2021 с решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, след конкурс и задължително обучение в Националния институт за правосъдие, където завършва с отличен успех.

Младши съдия Велева е завършила специалност “Право” във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Има образователна и научна степен “доктор по наказателно право” като темата на дисертационния й труд е “Сравнение между евентуален умисъл и престъпна самонадеяност по българското наказателно право”.

Кариерата на младши съдия Анита Велева започва в съдебната система като прокурорски помощник в Апелативна прокуратура – София.

Владее перфектно немски и английски език.

About the Author :

1 Comment to “Анита Велева встъпи в длъжност младши съдия в Окръжен съд – Ямбол”
  • ямболскити ьергени
    September 3, 2021 - Reply

    А семейна ли е

Leave a reply