Ангел Ангелов е новият председател на БСП – Болярово

IMGP9599Крупно политическо събитие събра социалистите от община Болярово на 7 април 2016 г. – двадесетата отчетно-изборна конференция на БСП. Форум, уважили с присъствието си народните представители Кирчо Карагьозов и Атанас Мерджанов (член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП), общинският кмет Христо Христов, Лиляна Атанасчева, коалиционните партньори София Минева и Мария Маринова, секретарят на общината Мария Чанева.

Твърде обемен беше дневният ред, тъй като предстоеше решението на множество важни задачи. След встъплението на председателя на Общинския съвет на БСП Атанас Дженков се пристъпи към избор на председател, водещ конференцията. Предложението бе това да бъде Елена Анева и след гласуването тя влезе в ролята си. За протоколист беше избрана Анелия Кирова.

IMGP9600Обстоен, аналитичен отчет за дейността на общинската партийна организация, включваща работата на подразделенията по места, направи г-н А. Дженков. Обсъдени бяха и предстоящите проблеми, както и пътищата за решаването им. А съвременната нелека политическа реалност наистина е необходимо да се действа рационално и с поглед към бъдещето. Постигнатите досега резултати (изборни, а и като дела в полза на благоденствието на хората от региона) будят наистина задоволство.

IMGP9608Това е сигнал, че се върви по вярно избрания път,че не се подценяват трудностите. Основателни бяха критичните констатации в доклада относно управлението на ГЕРБ техните политически съюзници в момента. В национален мащаб будят тревога и хаосът в образованието, и кризата с бежанците, провалът на социалната политика. Както и редица други слабости, водещи до печални резултати.

IMGP9610Радващ е фактът, че значително е нараснал броят на новоприетите членове. Не е малък процентът на младите, образовани хора. Г-н Дженков призова да се работи за подобряване на организационния живот по места, както и за издигане на идейно-пропагандната дейност.

След това кметът на общината Х. Христов запозна делегатите и гостите на конференцията с отчета за изпълнението на програмата си относно управлението за мандат 2011-2015 година. Отлично структурираната презентация убедително доказва постиженията през този период, довели до видими резултати, които хората тук приветстват. Доказателство са резултатите от последните избори (за местни органи на управление). Несъмнено стореното досега е извор на оптимизъм. Щом човек е избрал правилната посока, пътят му е ползотворен, ясен и смел; в служба на онези, които искрено са повярвали в него!

Като председател на Общинския съвет господин Дженков запозна аудиторията и сработва на общинските съветници от БСП през изтеклия мандат (2011-2015 г.). От 11-те членове на Общинския съвет 9 са били от квотата на БСП, а това е улеснявало приемането на полезни решения и подкрепянето на значими инвестиционни проекти. Тези хора са подхождали отговорно към задълженията си, ръководени от желанието да оправдаят изцяло гласуваното им от избирателите доверие.

Отчет за дейността на Общинската контролно-ревизионна комисия (за периода април 2012-април 2016 г.) направи нейният председател Лиляна Атанасчева.

След предоставената възможност за изказванията със свое изявление се включи г-н Х. Христов. Той благодари на всички за получената подкрепа на местните избори. Както и на някои местни ръководители (в Стефан Караджово, Шарково и Дъбово) за заздравяване и обновяване на структурите. Единството води до ефективност, затова и занапред е нужен според него синхрон. Отлична е и дейността, която развива Клубът на жените социалистки с председател госпожа Е. Анева, наброяващ 58 членове. Неуморни и дейни като нея!

От името на гостите думата поиска г-н Атанас Мерджанов. Според признанието му общинската партийна организация в Болярово винаги е била на висота. А чрез дейността на кмета Х. Христов и ръководената от него администрация се издига авторитета и региона. След това г-н Мерджанов направи преглед на политическата картина в страната, визирайки и сегашното управление. А после прочете поздравителен адрес до г-н Дженков за чудесната му работа – от името на лидера г-н Михаил Миков.

Г-н Димитър Драгоманов, председател на Комисията по решенията, прочете набелязаните цели и поясни мерките, които трябва да бъдат взети за изпълнението им.

След което се пристъпи към избор на общински партийни органи. Председателят на Комисията по предложенията Ангел Апостолов обяви,че от общо 31 членове на Общинския съвет трябва да бъдат гласувани 17 души. Някои от предложените лица си направиха отвод, а от останалите 24 ленове след явно гласуване броят им беше редуциран на 17.

Тъй като съгласно устава на БСП досегашният дългогодишен председател няма право на друг мандат, постъпи предложение гласувано единодушно, за председател на Общинския съвет на БСП да бъде избран Ангел Тодоров Ангелов. А г-н Х. Христов връчи на досегашния председател благодарствен адрес и подарък – израз на признателност за ползотворната му досегашна работа на лидерския пост. Трогнат, г-н Дженков благодари на своите съидейници за дългогодишната подкрепа в съвместната им работа. А новоизбраният председател благодари за доверието към него.

Тъй като съгласно устава няма право на повече мандатност и досегашният председател на Контролната комисия Лиляна Атанасчева, беше избрана Анелия Кирова. А за членове на комисията: Диана Николова, Желязка Кижева, Л. Атанасчева и Бонка Димитрова.

За делегати на предстоящия 49-ти конгрес на БСП бяха предложени и избрани Х. Христов, А. Тодоров и Е. Анева, а като гост на конгреса – А. Дженков.

От името на конференцията за членове на Националния съвет на БСП бяха издигнати А. Мерджанов, К. Нинова, М. Миков, Х. Христов, Я. Стоилов, А. Дженков.

Предложението на делегатите за председател на Националния съвет на БСП бе категорично за лъчезарния и доказал се през годините успешен политик Атанас Мерджанов, депутат социалист.

Бинка Величкова

About the Author :