Американски екип провери резултатите от ремонта на детската градина в Кабиле

 

„Тунджа“, 30.09.2021 г.

Екип за гражданско-военно сътрудничество от армията на САЩ провери резултатите от ремонта на детска градина „Изворче“ в с. Кабиле. Той беше извършен от американски и български войници преди 5 години по Програмата за хуманитарна и гражданска помощ на САЩ, която осигури финансиране в размер на 50 000 долара.

На проверка в детската градина пристигна екип 1521 към Рота „Браво“ 415 батальон за военно-гражданско сътрудничество, воден от капитан Даниел Майуро, сержант I клас Джоди Ленард и старши сержант Браян Папс.

При спазване на строги противоепидемични мерки те посетиха детската градина, за да видят какво е състоянието 5 години след ремонта и да разберат какви са резултатите от него.

От страна на община „Тунджа“ присъстваха зам.-кметът Димитър Димитров и директорите на дирекции Пламен Тодоров и Диана Иванова.

Децата ги посрещнаха като скъпи гости с традиционната питка, пяха и танцуваха за тях, почерпиха ги с баница и ги изпратиха с армаган –  бурканче с мед и българското знаме.

На сбогуване гостите им написаха послания и пожелания, за да бъдат закачени на дъгата на приятелството.

Множество въпроси зададе американският екип, за да се увери какви са резултатите от извършения ремонт, най-значимите от които са, че заради подобрените условия в детската градина групите вече са с една повече и е постигнат 100 % обхват на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, а в община „Тунджа“ тя обхваща и 4-годишните деца.

„Хубавото води след себе си нещо още по-хубаво“, коментира зам.-кметът Димитър Димитров, пояснявайки че в резултат на ремонта, родителите са започнали да участват още по-активно в живота на детската градина с доброволни инициативи.

About the Author :

Leave a reply