Амбициозен бюджет от 7,5 милиона лева прие Общинският съвет в Болярово

Болярово, 12.02.2020 г.

Амбициозен бюджет за 2020 г. от 7,5 млн. лева прие днес на своето заседание Общинският съвет в Болярово. Той е с 1,5 млн. лева повече от миналата година. Своята подкрепа дадоха всички съветници -и от БСП, и от ГЕРБ. При 4 хиляди население може би именно в община Болярово се пада най-голям финансов дял на човек в Ямболска област, отбеляза общинският кмет Христо Христов. Той определи бюджетът като „амбициозен, конкретен и реален, предстои много работа“.

Амбициозни са и местните приходи, които трябва да бъдат събрани, предимно от общинската собственост – от общинските гори, пасища, от нивите и ливадите, които се дават под наем. Нов момент е, че са събрани доста стари вземания – до сега са постъпили 160 хил. лв., 60 хил. лв. остават да се събират през тази година. Преходният остатък при местните приходи от миналата година също е добър.

Амбициозна е и капиталовата програма, която възлиза на около 1 400 000 лева. В нея е предвидена възможност почти всички населени места в общината да получат някакво финансиране. Разчетите показват, че 60-65 процента от средствата отиват за селата и около 35 процента – за град Болярово.

Най-голям дял в бюджета заемат социалните дейности – около 30 процента, 22 процента от средствата са за образование. „Нормално е да е така, защото имаме изключително много социални услуги на територията на общината, много социални заведения“, отбеляза кметът Христо Христов.

Бюджетът за училище „Д-р Петър Берон“ в Болярово е 682 хил. лв., за школото в Стефан Караджово – 311 хил. лв. Притесненията идват от намаляването на броя ученици в Болярово, те са с около двайсетина по-малко от миналата година. Това прави още по-важна тема преструктурирането и контролът от страна на училището, за да приключи нормално учебната година.

През настоящата година община Болярово ще изпълнява не малко проекти, финансирани с европейски средства. Сред тях е за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в общинския център и 6 населени места в размер на 1 300 000 лв. – за него има избран изпълнител; закриване и рекултивация на съществуващото сметище в град Болярово – 660 хил. лв.; проектите във Местната инициативна група – 600 хил. лв., очаква се подписване на договорите с ДФ „Земеделие“; изграждане на спортно игрище за около 100 хил. лв. – за него също има избран изпълнител и строежът ще започне в края на март- началото на април. Очаква се тази година да стартира и проектът за водопровода на Стефан Караджово, засега информацията за това е неофициална, с него бъде решен значим проблем за жителите на най-голямото в общината селото.

About the Author :

Leave a reply