Александър Петров сигнализира администрацията на Министерски съвет

Al. PetrovДо Администрацията на министерския съвет
г-жа Соня Божикова

Копие: Президентът на Р.България,
Копие: Главен прокурор
Копие: Ръководител на специализираната прокуратура
Копие: Окръжен Прокурор Ямбол
Копие: Медиите

Уважаема г-жо Божикова, благодаря че искате обстойни проверки от компетентните институции, но от отговорите им по най-категоричен начин (доказано от същите институции) се установява, че има престъпници – крадци на милиони евро средства като унищожават околната среда, тровят хората и застрашават живота им. Харчат парите не за доброто, а за унищожаването на живота. Изброяването на направеното от институциите на лъжите на престъпниците няма да решат проблемите. Доказаха го изминалите години през които:
– съдът доказа, че сметището е незаконно;
– басейнова дирекция и РИОС доказаха, че сметището тече (няма дъно, замърсява от дъното подпочвените води на басейна на река Тунджа, водата на околното население, а през дигите тече в полето и дерето замърсявайки околната среда и от които води пият от пасящия в полето добитък. Три години глобяват и задължават кмета на Ямбол да отстрани (а той не може, защото сметището тече тъй като няма изолация на дъното и стените) течовете след като всички знаят, че това не може да стане (проверка от 25.05.2016г. – 27.05.2016г. – освободени сторнирани 2.9млн. лева за лошокачествени работи с фалшиви предписания; проверка на 16.03.2018г.- изтичане инфилтрат и замърсяване подпочвени води и околна среда) и така 30 години според комплексното строително разрешение.

Относно Безистена, далаверата е мултиплицирана. Срутването на сградата е реална и укрепването неотложно и всяко отлагане  е за да изтекат петте години гаранция (другото извратено поведение). Фалшивите действия за замаскиране на престъпленията, не мога да заблудят, защото лъжите са очевидно от недостатъчно образовани или силно зависими – обречени служители в държавни и частни служби (ДПК издава разрешение за ползване СТ-051503/11.09.2015г. от зам. Началника на ДНСК с фалшиво обследване: без договор, хонорар, протокол за приемане, дарение, съответно фалшив технически паспорт и оттам фалшив АКТ16) защото:

–          Лъжа е, че трябва да се мерят деформации за неустойчиво равновесие на състояние на сградата в покой. Просто са продължаващите тарикатлъци за заблуда.

–          Лъжа е, че може да се изчисляват отваряне на пукнатини при мигновено изменяема конструкция на сградата, след като тя при каквито и да е външни въздействия неконтролируемо ще се деформира.

–          Лъжа е, че Влахов запъва сводовете в контрафорси, след като ги няма при арките, а са съборени и изградени на други места;

–          Лъжа е, че може разчленен фундамент в сеизмична зона да предаде еднакво на връхната конструкция сеизмичните деформация на земната основа. Как е моделирал въздействието от земетръс със SAP2000v15, като не може да предскаже вида и честотата на сеизмичните вълни?

–          Лъжа е, че Галин Димитров оценил обтяжките при арките на куполите от 1974г. като грешно решение, след като той самият предвижда точно там обтяжки за спасяване на Безистена, през 2014г. които строителите не изпълняват за да крадат пари;

–          Лъжа е, че обтяжките от 1974г. били променили статическата схема на арките и от това са пукнатините в долния им край, защото първо такива от обтяжките не може да има и второ е пълна глупост;

–          Лъжа е, че не се дублира проекта на Галин Димитров за пилоти, които в търга са приети и струват 30 000лв., а се прави същия проект финансиран вече от Общината с общински пари за 300 000лв. с които пилотите от 300лв. на пилот стават на 3000лв. на пилот с документи с невярно съдържание, доказано и то от Трифон Влахов с неговото заключение. Там се казва, че са му предали изчезналите проекти от 1970г., заповедната книга и проекта на Галин Димитров за пилотното укрепване, което той нагло дублира.

–          Лъжа е, че Трифон Влахов е изчислил конструкцията на Безистена с програмата SAP 2000 p15 след като не може с нея и няма как да е моделирал сеизмичните премествания на земната основа при разчленения фундамент и зидана необрамчена връхна конструкция на носещите стени и куполите, без да е взел проби за физико-механичните свойства на материалите, а ги е нагласил.

–          Лъжа е, че след установяването, след три години, че има минимални пукнатини в средната част на сводовете при северния и южния вход на сградата и минимални напречни пукнатини на вътрешните арки под куполите, че след като са малки не са опасни. В състоянието на неустойчиво равновесие на безистена тези пукнатини при статично натоварване доказват, че тя продължава да пълзи макар и бавно и предсказуемо и че при трусове или други въздействия, тя лавинообразно ще се свлече. Това, че пукнатините ги е имало и преди укрепването през 2014 и отново ги има, показва че за 4 000 000лв. не е направено нищо за спасяване на сградата и че лъжите на Трифон Влахов и МРРБ лъсват и само Системата, която варди крадците не иска да ги види.

–          Лъжа е, че проектантът на част конструкции не се е отказал. Нали това е още едно доказателство, че МРРБ нагло крие престъплението.

–          Лъжа е, че е съставен технически паспорт №87374.537.83 от 08.09.2015г. на строежа „Реконструкция на Безистен в културно информационен център” въз основа на легитимно (с договор от общината, с хонорар, с приемателен протокол както е описано в наредбата на МРРБ) обследване. Обследването на Влахов няма приемателен протокол – по информация на Общинската Администрация. Това значи, че техническият паспорт и обследването въз основа на който е съставен е фалшив и затова Безистена няма редовни документи за въвеждане в експлоатация и никой не носи отговорност че сградата е опасна за живота на гражданите. Просто няма да има виновен за убийството на хората. Какво е това г-жо Божикова? Хитрост или наглост? Тук е върха на наглостта на МРРБ, че изтъква факта, че проекта с който се открадват 300 000лв. на Влахов е дарен и нахалството на Николай Георгиев – главен изпълнител, обяснявайки, че строителите са избрали проектанта на далаверата. Няма ли да проверите защо прокуратурата след като знаеше тези факти ги подминава и не е спряла далаверата при самарянското дарение на проекта? Не знаят ли кой и защо дарява при еврофондовете?

–          Лъжа е, че обследването на проф. Милев (единственото легитимно, академично и честно с договор, хонорар 18 000лв. и приемателен протокол подписан от кмета Славов) не може да се открие, след като в специализираната прокуратура имат документите и достатъчните доказателства, че са легитимни. И как така г-жо Божикова Общината декларира в Административния съд, че е унищожила обследването на проф. Милев? Приемате ли това за нормално?

Уважаема г-жо Божикова

Настоявам в името на живота на ямболци:

●   От МРРБ в гаранционния срок на програмите на двата обекта (сметище и Безистен) да изиска от участниците в далаверите в който са двата обекта:
– Да се изгребе старото Ямболско сметище ( както в Габрово и Силистра ) , да се изпълнят задължителните изолационни работи по дъното и стените на котлована и едва тогава да се разреши разширяването му. Сметището е в басейна на р.Тунджа и други варианти за ликвидиране на катастрофата няма.
– Незабавно да се спре достъпа до Безистена и да се укрепи след изготвяне и одобряване по надлежния ред на съответен проект. Проекта следва да е от водещи специалисти от УАСГ или БАН. Сградата е самосрутваща се.

  • Да разрешите на специализираната прокуратура да си свърши работата, която показа по медиите, че знае и може да върши. В службите и прокуратурата са събрани достатъчните доказателства за престъпленията и затова липсата на действие за отстраняване на застрашаващите живота разрушени конструкции на сгради и тровене на питейната вода ни принуждава да уведомим гражданите за причинените им вреди. На лице е една просташка реакция на престъпниците и просташката им защита от прокуратурата след като от години получаваме от канцеларията на Министър председателя лъжи и сме наясно, че имаме осъзнато извършване на престъпленията и осъзната защита на престъпниците от прокуратурата.Ние няма да спрем борбата. Сложете край на лъжите на убийци, и дайте документите и проектите за експертизи на УАСГ и БАН и разрешете на прокуратурата да си свърши работата. Държавната администрация и службите трябва да защитават гражданите, а не крадците както е във въпросните обекти.
  • Участниците в далаверата за източване на евро средствата ( дъмпингови тръжни критерии; печелене на търга; преработка на проектите – дублиране на видовете работи; неизвършени видове работи ) да си получат заслуженото и да върнат откраднатите пари, защото какво значи това, след търга строителят да предизвиква съставяне на документи с невярно съдържание; да избира и възлага проектиране ( Приложение №3 ) да даряват далавераджийското проектиране и да крадат 250 000лв от Общинския бюджет? Явна схема за източване на евро средства:
  • фалшив АКТ 10; дублиране на пилотно укрепване въз основа на което стойността на укрепването нараства 10 пъти; неизпълнени видове укрепителни работи. Разрушена конструкция на сградата.
  • възлагане от строителя (Как така?) за дублиране на проектирането за десетократно (Приложение №3) по-висока цена и уникалното подаряване на този проект на далаверата и възторжените дитирамби, че проекта е дарен, нищо че цената е нараснала десетократно.

Александър Петров

About the Author :

Leave a reply