Акция на БЧК – Ямбол за справяне в летните горещини

photo_verybig_1216378На 20 юли 2015г. – понеделник, от 10.30 ч. в началото на централната алея в Градски парк – Ямбол , БЧК – Ямбол ще обособи пункт за предоставяне на минерална вода. Инициативата e по повод настъпилите летни горещини и е съгласно годишния план във връзка с  дейността  „Мениджмънт на бедствия”.

Акцията е традиционна за този период от годината и има за цел да се намали и предотврати риска от инциденти следствие от високите температури. Чрез разполагането на подкрепителния пункт, БЧК – Ямбол за пореден път ще се опита да напомни, че грижата за здравето на всеки е в неговите ръце, а за това е необходимо гражданите да проявяват отговорно отношение към здравето си, като се съобразяват със съветите на специалистите във връзка с рисковете и проблемите, които биха могли да настъпят в следствие на високите температури.

На временният пункт представители на БЧК-Ямбол ще измерват и нивото на кръвното налягане на онези, които пожелаят да се възползват, като целта е да се изследва как се отразяват високите температури върху здравето на хората и знаят ли те как да се предпазват.

Всеки гражданин ще има възможност да получи съвети от специалистите за справяне в летните горещини.

                                                                          Добриела Праматарова 

About the Author :