Акция „ЗИМА 2015 г.”

zx450y250_2051388Eсенно-зимния период е характерен с тежки пътнотранспортни произшествия с много ранени и загинали хора. Причината за тези инциденти е намалената и ограничена видимост в резултат на ранното здрачаване, мъглата и честите валежи от дъжд и сняг.   В тази връзка и имайки предвид приоритетните задачи, стоящи пред нашето общество за намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия, от 29 октомври 2015г. на територията на град Ямбол е в ход Акция „Зима 2015”. Инициативата традиционно се реализира съвместно със сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР и с подкрепата на Български Червен кръст-Ямбол. По време на акцията в курсовете по първа помощ на кандидатите за водачи на МПС, организирани от БЧК ще се  извършва тест с т.нар. „алкохолни очила“. Идеята на този тест е бъдещите шофьори да усетят влиянието на алкохола върху реакциите и поведението по време на управление на автомобила. Освен това  организацията ще предоставя информационни материали с алгоритми по оказване на първа помощ при различни травми причинени от пътни инциденти.  Голяма част от нещастията по пътищата са предсказуеми и предотвратими. За да постигнем нашите амбициозни цели за намаляване на загубите от ПТП, вярваме че ще продължим да прилагаме системен подход за осигуряване на безопасността на движението. Глобалната криза в областта на безопасността на движението може да бъде преодоляна само с помощта на многосекторно сътрудничество и партньорство с участието на всички заинтересовани страни и с привличане на гражданското общество. Заедно  можем да спасим живот и да работим за постигане на по-висока безопасност по пътищата на нашата страна.

Добриела Праматарова –специалист в БЧК – Ямбол  

About the Author :