Акт на юридическо лице от Ямбол за нерегламентирано изгаряне на отпадъци

20151221-LHROKNLFWBN-1450674879За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони експертите на РИОСВ-Стара Загора са съставили 3 акта през юли– едната от наказателните процедури е образувана на юридическо лице в град Ямбол, за което е установено нерегламентирано изгаряне на отпадъци и е нарушен Закона за управление на отпадъците. Това съобщават от инспекцията, но не посочват името на юридическото лице.

През юли не са налагани санкции за констатирани наднормени замърсявания, а събраните суми от наложени санкции за предходни периоди са 6 649 лв. Получената сума е разпределена по съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти, като общината, получила най-голяма сума е община Тунджа – 2343 лв.

През месец юли експертите на РИОСВ – Стара Загора, са извършили 78 контролни проверки на 75 обекта.

Няма информация за резултатите от взетите водни проби от река Тунджа в землището на с. Кукорево след сигнала за умрели след водопой крави. Информацията от РИОСВ-Стара Загора по този повод от 15 август завършваше с обещание, че резултатите своевременно ще бъдат оповестени.

About the Author :