Актуална среща по земеделски въпроси

12421461_922680641152386_86507721_nЗемеделието и животновъдството са традиционни стопански отрасли в Боляровския край. Тяхното успешно развитие продължава и сега – в съзвучие с новите технологии и под знака на съвременните изисквания ( в национален и европейски мащаб).

На 2 февруари 2016 година в град Болярово се проведе среща на земеделските производители и животновъдите от община Болярово с директора на Областна дирекция „Земеделие“ – град Ямбол Стоян Кунев. Присъства също Пенка Михайлова – началник на общинска „Земеделие“ – град Елхово и нейното подразделение в Болярово, както и Стела Андреева – служител в местното земеделско ведомство.

12650476_922680564485727_1312808896_nЧрез обстойното си изложение господин Кунев разясни на присъстващите всички новости, касаещи предстоящата земеделска кампания – относно подпомагането на арендатори, наематели и други земеделски стопани. Кампанията е със срок 1 март – 15 май 2016 година, като до 9 юни 2016 година могат да се правят корекции при необходимост. Детайлно бяха засегнати множество актуални въпроси, интересуващи местните земеделски производители и животновъди: за регистрацията и пререгистрацията; за сключването на споразумения и тяхната срочна валидност; за обявяване на търгове относно ползване на пасища, мери, ливади (общинска собственост). Господин Кунев изтъкна , че община Болярово стриктно спазва всички законови разпоредби и правни основания при отдаване на общински имоти за ползване.

С допълнителни разяснения по темата за пасищата се включи и Пенка Михайлова. Освен това тя припомни, че договорите за ползване на пасищата задължително се регистрират в съответната общинска служба „Земеделие“. Госпожа Михайлова напомни, че е добре да има ритмичност при оформяне на документацията по време на кампанията, а не да се изчаква крайния срок. Защото тогава се налага служителите да работят извънредно, за да бъдат своевременно удовлетворени исканията на ползвателите.

От аудиторията с въпроси към гостите се включиха земеделски производители и животновъди от селата Ситово, Ружица, Горска поляна, на които бяха дадени нужните пояснения. Йовка Дженкова, главен експерт в отдел „Общинска собственост“ резонно засегна темата относно някои юридически неясноти при сключването на договори и изплащането на полагаемите субсидии.

About the Author :