Ако искате общински разсадник, пригответе близо 900 000 лева

гребен каналОбщинският  разсадник  отива  на  търг  на  26  май  на  начална  цена  от  841 000 лева. Той  е  с  площ  малко  над  98  декара, продава  се  ведно  с построените в него сгради. А  те  са  пет  административни, плюс  сграда-помпена  станция  и  сграда-работилница.

Разсадникът  се  намира  до  Гребния  канал, след  градския басейн, който съществуваше  до  към  края  на  80-те  години  на  миналия  век. В  близост  до  него  е  керамична  фабрика „Тракия”, Плодохранилището, както  и  някогашен  ръкав  от  река Тунджа, от  който  дълго  време  се  добиваха  инертни материали.

Вода  около  общинския  разсадник  бол, но  и  циганите  имат  навика  често  да  се  прехвърлят  през  реката  и  преди  години  шетаха  и  в  този  участък.

Миналата  година, пак  през  май  месец, общината  проведе  търг, на  който бе  предложен  на  бизнесмените  от  Ямбол  и  от  страната  този  разсадник, тогава  обаче  така  и  никой  не  го  придоби.

About the Author :

Leave a reply