Административните съдии правораздават най-бързо

DSC02068aНай-бързо се решават делата в Административен съд – Ямбол, показват данните от отчетите на съдилищата в Ямболски съдебен район. Свършените през 2013 г. 547 дела от седемте административни съдии на 100 % са решени в едномесечен срок. Останалите съдилища в съдебния район отчитат свършените през годината дела в тримесечен срок. За сравнение 88 % от гражданските дела в Окръжен съд са решени в тримесечен срок, а за наказателните този процент е 83. При касационните дела, които съдът гледа като втора съдебна инстанция, 94 % от гражданските дела са решени в тримесечен срок, а при наказателните процентът е по-малък – 77 на сто. В Ямболски районен съд 89 на сто от делата са решени в тримесечен срок, в Елховския и в Тополоврадския съд този процент е 98, но отново за три месеца. През 2013 г. Административен съд – Ямбол е разглеждал общо 618 дела, от които 315 на първа инстанция и 303 касационни, съобщи Катя Няголова, връзки с обществеността на съда. Натовареността на административните съдии е 7,36 дела на месец, което им отрежда предпоследно място по натовареност – след тях са само окръжните съдии, които гледат средно по 6 дела на месец.

D? commercial over Viagra waar iedereen over spreekt viagra cobra viagra kopen zonder douaneproblemen
About the Author :