Административен съд – Ямбол с нов сайт

IMG_9465AНовият интернет-сайт на Административен съд – Ямбол бе представен днес на брифинг в съда. Целта на представянето беше да се даде възможност на журналистите и на гражданите да го разгледат и кажат своите забележки, ако има такива. Затова и до края на февруари, тази година интернет-страницата на съда ще бъде в тестов период.
Специално внимание беше обърнато на възможностите на уеб-базираното приложение за извършване на справки по дела в модул «Справки». «Намирането на съдебния акт става чрез търсене в показаната страница (CTRL+F) като се посочи номера на съответното дело и годината. Търсенето на съдебния акт по разширени критерии за търсене се извършва чрез  препратка към Централизирания уеб базиран интерфейс за публикуваните съдебни актове», обясни на брифинга системният администратор Георги Гюмлиев като направи и демонстрация на търсене на съдебен акт.
В новия сайт на съда е акцентирано и на достъпа до обществена информация. С препратка от челната страница са поместени формуляр на заявление, Закона за достъп до информация и правилника за прилагане, както и презентация.
Информацията в сайта може автоматично да се превежда на още шест езика. И визията и съдържанието са потребителски ориентирани като на него може да се намерят указания, образци на документи, пътеводител в съдебните процедури и много друга информация.
Адресът на новия интернет-сайт на Административен съд – Ямбол е:  http://adms-yambol.org

Катя Няголова

About the Author :