Административен съд – Ямбол прие правила за работа с медиите след обсъждане

IMG_9465AАктуализираните правила за работата на Административен съд – Ямбол с медиите бяха приети днес на съвместна среща в съда. Представителите на средствата за масова информация имаха възможност в рамките на 10 дни да разгледат правилата и ако имат предложения за промяна, да го направят до днес. След преминалото обсъждане на всички текстове председателят на Административен съд – Ямбол Диана Петкова утвърди предложените правила с уточнението, че при необходимост, те са отворени за актуализация по всяко време на годината.

Целта на приетите днес правила е  улесняване на работата, както на представителите на медиите, така и на магистратите в съда.

Актуализираните Правила за работа с медиите в Административен съд – Ямбол са съобразени с това, че Конституцията на Република България гарантира правото на гражданите да бъдат информирани. Ограниченията на това право са допустими единствено с цел запазване на други, също защитени от закона, права и интереси.

Пълният текст на ПРАВИЛА ЗА  РАБОТА С МЕДИИТЕ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ЯМБОЛ ПРЕЗ 2015 г. можете да намерите в Интернет сайта на съда, раздел «Пресцентър» – http://adms-yambol.org/bg/.

На днешната среща бяха обсъдени и актуализираните Правила за случайното разпределение на делата в Административен съд – Ямбол, които също са публикувани в интернет сайта на съда, раздел „Информация” /Вътрешни правила/. От съда отново беше отправена покана към желаещите да присъстват на случайно разпределение на делата всеки ден в 15,30 ч.

 

About the Author :