Административен съд – Ямбол представи отчета за работата си през 2015 година

На 12 април 2016 г. в заседателната зала на комплекс „Диана палас” Административен съд – Ямбол  отчете работата си през 2015 г. На събранието присъстваха съдиите от Върховния административен съд Мариника Чернева и Панайот Генков, главният секретар на ВАС Александър Николов, както и административни ръководители на съдебни институции. Докладът за дейността на съда беше представен от председателя Диана Петкова.

През 2015 г. в Административен съд-Ямбол са свършени общо 383 дела, от които 242 първоинстанционни и 141 касационни дела. Следователно, в края на годината са приключили 84.18% от разглежданите дела. От свършените дела, с решения са приключили 309 дела и са прекратени 74. В срок до 3-месеца са свършени 345 дела или 90.09% при 95.73% за 2014 год. и 96.34% за 2013 год. От свършените в срок до 3 месеца дела, в срок до 1 месец са свършени 153. Свършените в срок над 3 месеца дела са 38, като това са първоинстанционни административни дела. Всички касационни производства са приключили в 3-месечния срок. Делата с регламентирани кратки процесуални срокове са администрирани своевременно и 100% са приключени в срок от момента на започване на работа на съда, включително и за отчетния период. И през 2015 год. съдебните актове на съдиите от Административен съд-Ямбол са постановени на 100 % в законовия месечен срок.

About the Author :