Административен съд – Ямбол е домакин на двудневна работна среща

S4Административен съд – Ямбол е домакин на двудневна работна среща на съдебните администратори и главните счетоводители от административните съдилища в България. Заедно с лекторите от администрацията на Висшия съдебен съвет Валентин Ангелов, Валентин Томов, Елеонора Савова и Ирина Иванова, те ще обсъждат насоки за подобряване на финансовата дисциплина и отчетност, самооценка на системите за вътрешен контрол, както и предстоящите реформи в структурата на администрацията в органите на съдебната власт.

S2Работната среща се провежда в конферентната зала на хотел „Кабиле”. Тя беше открита от председателя на Административен съд – Ямбол Диана Петкова. „Изключително съм доволна, че след много дълго прекъсване, ще се проведе тази работна среща на съдебните администратори и главните счетоводители, каза в приветствието си към участниците съдия Петкова. Иска ми се тези срещи да се възобновят и вие отново да имате възможността да се събирате и да обсъждате всички проблеми, които възникват в работата ви. А те никак не са малко, особено сега, когато работим в условията на провеждащата се реформа в съдебната власт. Присъствието на представители на администрацията на ВСС ми дава надежда, че те също имат желание за диалог и активна комуникация със съдебните служители по места», каза още председателят на Административен съд – Ямбол.

Катя Няголова

About the Author :