Административен съд отмени електронен фиш

IMG_9465AКасационен състав на Ямболския административен съд остави в сила решение на Районен съд – Ямбол, с което е отменен електронен фиш за налагане на глоба за нарушение в размер на 100 лв., установено с автоматизирано техническо средство /камера/. Производството е образувано по касационна жалба на ОД на МВР – Ямбол, в която е посочено, че решението на Районния съд е неправилно и необосновано, поради което иска то да бъде отменено, а електронният фиш потвърден като законосъобразно издаден.

След като прецени допустимостта на жалбата, обсъди събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение, касационният състав на Административен съд – Ямбол постанови че, жалбата на ОД на МВР е неоснователна, тъй като приетата от Районния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК. Електронният фиш е съставен в нарушение на разпоредбата на чл.189, ал.4 от Закона за движение по пътищата, тъй като инкриминираното деяние не е установено и заснето със стационарно позиционирано техническо средство, със съответно предварително обозначение за съществуването му и в отсъствието на контролен орган. /В този смисъл е и Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. на Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд на РБ/. Поради тези причини, касационната инстанция /Административния съд/ постанови, че решението на първоинстанционния съд /Районен съд – Ямбол/ следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

About the Author :