Автомати заменят служители на Синята зона

???????????????????????????????Паркинг автомати ще заменят служители на Синята зона на девет места в града. Това решиха общинските съветници на последната сесия в Ямбол, като гласуваха промени в бюджета на общинското предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране”. Според предложението на общинска администрация тези паркинг автомати ще обхванат едва ли не цялата Синя зона, която е в момента, защото са изброени всички места, в които досега има въведено платено паркиране, но тепърва ще се види как на практика ще се реализира това решение, взето засега само на книга.

Предложението на администрацията е да се закупят 9 паркинг автомата за 87 000 лв., като тези средства ще бъдат за сметка на намален щат и издръжка в общинското предприятие. В самото предложение е записано: „С поставяне на паркинг автоматите ще отпадне необходимостта от назначаване на нови 10 инкасатори, предвидени за разширението на Синята зона”, което ясно показва, че намеренията на общината са да разширява платените зони за паркиране през тази година, друг е въпросът дали заради изборите това разширение няма да се отложи във времето.

В залата избухна спор между съветниците, защото Мариета Сивкова от БСП предложи в решението да бъде записано, че паркинг автоматите са с фискални устройства, тъй като изискванията на наредбата за регистриране и отчитане с фискални устройства са те да бъдат поставени и на апаратите за самообслужване. Ако няма фискални устройства на апаратите, получените пари от тях стават безотчетни, твърди Мариета Сивкова. „Прецедентите, които има в страната, показват, че се поставят паркинг автомати и не се слагат фискални устройства, така че в някои градове се ползват тези автомати и не е ясно какво се отчита като приход по тях. Отива се с торбата вечер да се извадят парите,  да се занесат, където трябва в този автомат няма устройство, което да регистрира оборота, и може да се отчете какво ли не”, даде като пример тя. Според нея и сега талоните, които дава общината за ползване на Синята зона, не отговарят на изискванията на наредбата за ценните книжа, защото нямат два защитени знака.

Зам.-кметът Красимира Петрова контрира, че талоните са съгласувани с финансовото министрество. Тя отговори на въпрос на съветника Кирил Драгов за ползите от Синята зона, че тя е на печалба, но не илюстрира думите си с никакви факти и цифри. В същото време тя не отговори на въпроса му „дали паркинг автоматите ще са по-ефективни от спестените десет работни места? Изчислени ли са социалните печалби?”

Естествено в духа на партийните разпоредби съветниците на ГЕРБ и подкрепящото ги мнозинство не приеха предложението на Мариета Сивкова да бъде изрично записано, че паркинг автоматите ще бъдат с фискални устройства, което накара Катя Георгиева да изрече на глас опасенията на съветниците от БСП: „подобни паркинг автомати в Стара Загора и Бургас се наричат „касичките на ГЕРБ”. Явно вече и Ямбол ще се присъедини и в тази поредица от градове”.

С гласуваните промени в бюджета Синята зона ще струва на ямболлии 276 380 лв. От тях за заплати на 17 служители са предвидени 113 833 лв., за купуване на паркинг автомати 87 000 лв., за издръжка 51 943 лв., за задължителни осигурителни вноски, плащани от работодател 20 604 лв. и за други възнаграждения и плащания на персонала 3000 лв.

Диана Иванова

About the Author :