Австрийци и германци са чужденците, най-често посещавали хотели в Ямболско през септември

През септември 2019 г. в област Ямбол са функционирали 18 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, информират от Националния статистически институт. Броят на стаите в тях е 356, а на леглата – 642. В сравнение със септември 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 18.2%, а леглата в тях – с 11.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2019 г., е 3 613, или с 9.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през септември 2019 г. в област Ямбол е Австрия – 22.9%, следват Германия – 19.9% и Обединеното кралство – 10.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през септември 2019 г. се увеличават с 30.7% в сравнение със съответния месец на 2018 г. и достигат 1 924. Те са реализирали средно по 1.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 381, а пренощувалите българи – 1 543. Чуждите граждани са реализирали средно по 2.4 нощувки, а българските – средно по 1.7 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2019 г. е 19.3% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 0.1 процентен пункт.

Приходите от нощувки през септември 2019 г. в областта достигат 150 996 лв., или с 12.0% повече в сравнение със септември 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани – с 12.5%, така и от чужди граждани – с 11.0%

About the Author :